Noticies

La DO Tarragona presenta un manifest a favor de les renovables i en contra de la massificació eòlica i fotovoltaica

La DO Tarragona presenta un manifest a favor de les renovables i en contra de la massificació eòlica i fotovoltaica

El Consell Regulador de la DO Tarragona (CRDO Tarragona) se suma al crit d’alerta de les entitat ecologistes i socials del territori pels perills que suposen els nombrosos projectes de noves grans centrals fotovoltaiques i eòliques previstes en algunes zones de les diverses comarques del seu territori (Alt Camp, Baix Camp, Ribera d’Ebre i Tarragonès), reafirmant així la preocupació per la preservació dels valors paisatgístics de la zona, una preservació totalment necessària pel futur del sector agroalimentari d’aquestes comarques i especialment de l’enoturisme que es troba en fase de desenvolupament.

Descarrega el manifest: MANIFEST D0 TARAGONA PROLIFERACIÓ CENTRAS EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES

Per això, des del Consell Regulador s’ha redactat un manifest a favor de les energies renovables i en contra dels projectes de massificació eòlics i fotovoltaics. La DO Tarragona farà arribar aquesta preocupació als ajuntaments i als consells comarcals per tal que presentin mocions de suport al manifest, que també es lliurarà als diversos partits polítics del Parlament de Catalunya.

El CRDO Tarragona se suma així a les demandes a la Generalitat per tal que apliqui una moratòria en la instal·lació de noves centrals eòliques fins que no s’aprovi un pla territorial sectorial per repartir aquestes energies a tot el territori del país d’una forma equitativa i respectuosa amb el medi ambient, prioritzant les petites explotacions en lloc dels grans complexos energètics.

Suport a les renovables

La DO Tarragona vol deixar molt clar és seu suport i el seu compromís amb les energies renovables com a solució de futur davant els problemes que comporten els combustibles fòssils, tal com indica el decret 16/2019 de mesures urgents per combatre l’emergència climàtica i impulsar l’ús de les energies renovables, que va aprovar la Generalitat.

La DO Tarragona, però, considera que aquesta implantació de les energies renovables s’ha de fer amb el consens del territori i assegura que “la construcció de parcs eòlics i solars no pot malmetre la biodiversitat de l’entorn o menyscabar l’interès paisatgístic. No estem en contra de les energies renovables; ans al contrari. Sí estem en contra de perpetuar, en la producció d’energies renovables, un model d’inversió que genera uns rèdits econòmics per a uns pocs, i arrabassa els recursos que són de tots”.

La DO Tarragona també recorda que a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que ja suportem totes les centrals nuclears del país, també es concentren el 47% dels parcs eòlics i el 33% dels parcs solars que hi ha en tramitació a Catalunya i, per tant, la contribució de les nostres comarques a la producció energètica ja està resolta i per això es demana la seva extensió territorial.

Les demandes

  • Que les administracions corresponents vetllin per la qualitat paisatgística del nostre territori i la sostenibilitat del seu turisme que s'està veient amenaçat per la proliferació de centrals solars i eòliques. Aquests projectes afecten directament als nostres cellers, restant valor a les seves vinyes, als seus paisatges i com a conseqüència als seus vins. Un augment que amenaça a més la qualitat mediambiental i la biodiversitat de les nostres comarques.
  • La modificació del Decret de la Generalitat 16/2019, que permeti i fomenti la participació de la ciutadania del territori, adaptant-lo a un nou model energètic en el qual es prioritzi l’ocupació de sòl urbà i les instal·lacions petites i pròximes al consum.
  • Que s'eviti la concentració d'aquestes infraestructures en un territori limitat, així com la seva proliferació massiva.
  • Que s'aposti per un model de creixement energètic que respecti el territori i tingui en compte la ciutadania i el teixit empresarial i social per prendre decisions que afavoreixin el desenvolupament de les nostres comarques. El mateix decret per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables té en compte els criteris específics per a la implantació de parcs eòlics, que cal evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació per a la societat.
  • Una moratòria en la concessió de llicències per part dels ajuntaments fins a la revisió del Decret 16/2019.
Compartir:     |    |