Consell Regulador

El dret a la denominació d'Origen dels nostres vins es reconeix a l'any 1933 amb la promulgació en Espanya de l'Estatut del Vi.

L'any 1945 es constitueix el Consell Regulador i l'any 1947 s'aprova el seu primer Reglament que només protegia els vins de licor, anomenats Tarragona Classics.

Les modificacions efectuades l'any 1959 (incorpora els vins secs i semidolços) i posteriors fins a l'actualitat han anant adequant poc a poc la gama de vins emparats garantint sempre la identitat, la qualitat i l'origen.

Reglamentació

La legislació vigent actualment a la DO Tarragona és la següent:

  • Plec de Condicions de la DO Tarragona
  • Reglament DO Tarragona: Ordre ARP/276/2005 del 4 de junio de 2005, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4410)

Es pot descarregar aqui: Plec de Condicions DO Tarragona.

Origen i Qualitat

La funció del Consell Regulador de la DO Tarragona és garantir l'origen i la qualitat dels productes emparats sota el segell de DO Tarragona.

Tots els vins embotellats i comercialitzats com a DO Tarragona passen dos tipus de anàlisi, un anàlisi físico-químic que es porta a terme a un laboratori acreditat com és el laboratori d'anàlisi de la Estació Enològica de Reus i un anàlisi organolèptic, es a dir un tast a càrrec del panell de tast de la DO Tarragona.

Logotip

Descarrega el logo en format pdf, format png, o format jpg.