Consell Regulador

El dret a la denominació d'Origen dels nostres vins es reconeix a l'any 1933 amb la promulgació en Espanya de l'Estatut del Vi.

L'any 1945 es constitueix el Consell Regulador i l'any 1947 s'aprova el seu primer Reglament que només protegia els vins de licor, anomenats Tarragona Classics.

Les modificacions efectuades l'any 1959 (incorpora els vins secs i semidolços) i posteriors fins a l'actualitat han anant adequant poc a poc la gama de vins emparats garantint sempre la identitat, la qualitat i l'origen.

Reglamentació

La legislació vigent actualment a la DO Tarragona és la següent:

  • Plec de Condicions de la DO Tarragona
  • Reglament DO Tarragona: Ordre ARP/276/2005 del 4 de junio de 2005, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4410)

Es pot descarregar aqui: Plec de Condicions DO Tarragona.

Origen i Qualitat

La funció del Consell Regulador de la DO Tarragona és garantir l'origen i la qualitat dels productes emparats sota el segell de DO Tarragona.

Tots els vins embotellats i comercialitzats com a DO Tarragona passen dos tipus de anàlisi, un anàlisi físico-químic que es porta a terme a un laboratori acreditat com és el laboratori d'anàlisi de la Estació Enològica de Reus i un anàlisi organolèptic, es a dir un tast a càrrec del panell de tast de la DO Tarragona.

Logotip

Descarrega el logo en format pdf, format png, o format jpg.

El Consell

Vicenç Ferré
Vicenç Ferré, President
President: Vicenç Ferré Morató
Secretària: M. Àngels Collado Renovell

Cens A: Viticultors que pertanyen a cooperatives o sats.

Vocal 1: Joan Carles Armeijach Padró
Suplent 1: Roger Gaya Benet

Vocal 2: Josep Lluís Grogués Mañé
Suplent 2: Enric Reverté Sanchez

Vocal 3: Eduard Sanromà Calaf
Suplent 3: Josep Dasca Batalla

Vocal 4: Francesc Boronat Sans
Suplent 4: Enric Vives Domingo

Cens B: Viticultors particulars

Vocal 1: Joan Saperas Freixas
Suplent 1: Helga Anita Harbig Cerezo

Cens C: Cellers elaboradors no embotelladors

Vocal 1: Unió Fruits. Representant Josep Anton Llaquet Isart
Suplent 1: Agrícola i Secció de Crèdit de Vilabella, SCCL. Representant: Carles Figueras Saperas

Cens D: Cellers embotelladors

Vocal 1: Estol Verd Celler. Representant: Gerard Galofré Bonell
Suplent 1: Vins Padró . Representant: Ernest Padró Farré

Vocal 2: Cooperativa Vinícola i secció de crèdit Sant Isidre de Nulles.Representant: Joan Castellví Argilaga
Suplent 2: De Muller, S.A. Representant: Pere Martorell Garcia

Vocal 3: Tomàs Francesc Llauradó Reverchon (celler Mas del Botó) Representant: Josep M. Llauradó Reverchon
Suplent 3: Frupir XXI. Representant: Josep Francesc Piñol

Vocal 4: Mas Vicenç, SCP. Representant: Vicenç Ferré Morató
Suplent 4: Rosa M. Blanch Salesas. Cellers Blanch. M. Rosa Blanch Salesas