Nota Legal

El domini dotarragona.cat es propietat de El Consell Regulador de la DO Tarragona, amb CIF Q4371002I, amb domicili al Carrer de la Cort 41. Baixos. 43800 Valls (Tarragona) i correu electrònic info@dotarragona.cat

Amb els límits establerts en la llei, El Consell Regulador de la DO Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Protecció de dades

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, seran incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat El Consell Regulador de la DO Tarragona, amb CIF Q4371002I amb domicili a Carrer de la Cort 41. Baixos. 43800 Valls (Tarragona).

En qualsevol cas, l'usuari podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
  • Rectificació: L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  • Limitació del tractament: La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.

Aquestes peticions caldrà que es faci a Carrer de la Cort 41. Baixos. 43800 Valls (Tarragona) o a info@dotarragona.cat.

Propietat Intel·lectual

Aquesta web es propietat de la DO Tarragona. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de la mateixa DO Tarragona són propietat exclusiva d’aquesta, a no ser que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web dotarragonas.cat, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació ("Cookies") per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web.

La web de la DO Tarragona fa servir cookies pròpies i de tercers en la seva web; Les cookies pròpies pertanyen al mateix sistema d'avís de cookies (per no mostrar l'avís una vegada acceptada); les tercers són relacionats amb serveis de Google, Inc. com ara Google Analytics, Youtube o Google Maps. L'ús que fem de Google Analytics anonimitza el numero d'IP de l'usuari, definint l'últim octet de les adreces IP d'usuari IPv4 i els últims 80 bits de les adreces IPv6 en zeros a la memòria poc després d'haver-se enviat a la Xarxa de Recopilació de Analytics. En aquest cas, l'adreça IP completa mai no s'escriu al disc.

Per a informació detallada sobre la política de tractament de dades de Google Inc, us adrecem a l'adreça següent: https://policies.google.com/privacy?hl=ca

Les funcions de compartir informacions a xarxes socials, (Facebook, Twitter i WhatsApp) poden establir i interactuar amb cookies d'aquests serveis.

En qualsevol cas, l'usuari pot habilitar l'opció del seu propi navegador per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas la DO Tarragona pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que algun dels serveis que ofereix aquest web no funcioni correctament.

En cas contrari, i havent informat de l'ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l'usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.